ਸਚ ਆਖਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਰਿਹ ਨੀ ਹੋਣਾ
ਇਹ ਕਿੰਝ ਆਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਨੂ ਇਹ ਕਹਿ ਨੀ ਹੋਣਾ ?

ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਦੇ, ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਓਹਵੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਪਾਦੇ ,

Leave a Reply