Best Punjabi Shayari

latest Punjabi Shayari ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ: ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣਪਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਦਭੁਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਪਣ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੁਖ-ਦੁਖ, ਪਿਆਰ-ਬੈਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲ-ਵੱਜੋਂ ਛੇਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਮੋਹਬਤ ਵਧ ਜਾਣਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਲਗਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਭੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਖ ਉਠਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ, ਭਾਵ, ਅਸ਼ਾਂ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗਾਹਕ ਵਧ ਜਾਣਗੀ ਜੋ ਮੁੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੇਲੀ ਭਾ਷ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਬਦ, ਸੁੰਦਰ ਛਾਪ ਅਤੇ ਮੁਹਬਬਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸਪਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੁਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੜਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਦਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੁਖ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੂੰ ਛੂਣ ਦਾ ਮਾਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗ਼ਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਉਮੈ" ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ
ਗਲਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਵੇ ਨਾ ਤੂੰ
ਸੱਜਣਾ ਛੇੜਿਆ ਕਰ,


ਓਹ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਵਾਂ ਚ
ਨਾ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ
ਹੰਝੂ ਦਿਲ ਤੋ ਨਾ ਤੂੰ 
ਆਪਣੇ ਗੇਰਿਆ ਕਰ,


ਕਦਰ ਜਿਉਂਦਿਆ ਨੀਂ ਪੈਂਦੀ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਦੀ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ ਸੱਜਣਾ
ਮੁਖ ਨਾ ਤੂੰ ਫੇਰਿਆ ਕਰ | rps

ਮੰਜਿਲ ਤਾ ਮੋਤ ਹੈ ਜੇ ਅੰਨਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲਓ

ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਏ

ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ – ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾਂ, ਪਰ

ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕੋਲ ਕਿ ਤੇਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਾਂ

rps- shayari

ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਮਹੋਬਤ ਦੀ ਪਰ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਈ ਆਉਂਦਾ।

ਪਿਠ ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਗ਼ੇਰ ਵੀ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਅਧੂਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਜੋ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ,

ਚੇਤੇ ਰਖ ਝੂਠ ਗੂੰਝ੍ਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਸਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,

ਅਪਣਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ
ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,

ਆਪਣੇ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਉਸ ਪਲ ਓਹ ਕਦੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ,
ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ
ਫਿਰ ਵੀ ਭਾ ਜਾਂਦੇ,

ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ …ਨਾ ਹੋਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ,
ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ …ਕਦੀ ਓਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਤੱਕ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ,

ਬਿਨਾ ਗਲਤੀ ਤੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਜਾਮ
ਅਜਿਹੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ,
ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਓਸਦੇ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ,

ਓਹ ਡਰਦੈ, ਜਾ ਖਤਰਾ …ਸਮਜਦੈ,
ਜਾ ਦਿਲੋ….. ਮੇਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ,

ਮੋਕੇ ਲਬਦਾ ਫਿਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਏ,

ਟੁਟ ਟੁਟ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਬਰ
ਸ਼ਾਯਦ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਏ,

ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਚ ਦਿਲ ਦੇ ..ਗੁੰਝ ਉਹਦੀ ਮੇਹਿਸੁਸ ਹੁੰਦੀ

ਜਿਵੇ ਕੋਈ ਰੂਹ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਏ ,

ਕੰਡੇ ਬੀਜਕੇ ‘ ਮੀਠੇ ਫਲ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵੇਗਾ

ਛਡਦੇ ਗੁਸੇ ਗਿਲੇ ਇਹ ਸਮਾ ਨਾ ਮੁੜਕੇ ਆਵੇਗਾ,

ਕਲਮ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਅਜਿਹੇ ਨੇ

ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ rp ਸੁਖ ਦੁਖ ਤਾਂ ਹਰ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ !

~rps

ਗੁੰਝਿਆ ਰ੍ਮ੍ਝਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਛੇਡਆ ਕਰ

ਹੰਝੂ ਦਿਲ ਤੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੇਰਿਆ ਕਰ

ਕਦਰ ਜੀਉਂਦਿਆ ਨੀਂ ਪੈਂਦੀ rp ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਦੀ

ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ ਮੁਖ ਨਾ ਤੂੰ ਫੇਰਿਆ ਕਰ

ਖਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇਹਿਜਿਬ ਹੈ ਮਹੋਬਤ ਦੀ ਤੇ ਓਹ ਸਮਝੀ ਮੇਨੂੰ ਬੋਲਨਾ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ - rps shayari

ਗੂੰਝ ਤੇਰੇ ਲ੍ਬ੍ਜਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾ ਗਿਹਰਾਇਆ ਚ ਵੀ ਵੇਹਂਦੀ ਏ
ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਵੇ ਓਹ ਧੜਕਨਾ ਚ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ,

ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਮਲ ਨਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਕਰ ਸਕਣ
ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ “ਸੱਜਣਾ” ਤੀਖ਼ੇ ਤੀਰ ਤੂੰ ਚੁਕੀ ਰਹਿਨੀ ਏ?

punjabi status ਤੁਹਾਡੀਆ ਖਾਮਿਆ ਓਹਨਾ ਲੋਕਾ ਲਈ ਕਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚੀ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ - rps shayari
rps shayari

ਤੁਹਾਡੀਆ ਖਾਮਿਆ ਓਹਨਾ ਲੋਕਾ ਲਈ ਕਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚੀ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ

-rps

ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਏ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂਨੂੰ
ਤੇਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ♥️ ਹੁਣ ਬਦਲਦੀ ਦਿਸਦੀ ਤਕਦੀਰ ਮੈਂਨੂੰ।

-rps
ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਸ਼ਕ਼ ਹੈ
rps shayari

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਪਲ .. ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਚ’ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਚ ,

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਨੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ …ਪਰ ,

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਂਗੀ ਮੇਰਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਚ

-rps

ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਚ ਭਾਵੇ ਤੇਰੇ ਦੁਖ ਵਸਦਾ ਹੈ

ਸੁਖ੍ਨੂੰ ਦੁਖ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਕੇ, ਵੇਖ ਵੇ ਸੱਜਣ ਤੇਰਾ ਕਿੰਝ ਹਸਦਾ ਹੈ

~rps
rps shayari

ਮਹੋਬਤੇ ਚਿਰਾਗ ਤੁਮ ਕਭੀ ਦਿਲੋਂ ਮੇਂ ਰੋਸ਼ਨਾ ਨਾਂ ਸਕੋਗੇ,
ਦਿਲ ਮੈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਤ ਅਗਰ ਤੁਮ ਲਬਜੋਂ ਸੇ ਬਤਾ ਨਾਂ ਸਕੋਗੇ,

~rps

Two lines Punjabi Shayari

ਤੇਰੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਦੁਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੜਪਾਂਦੀਆ ਨੇ।

ਛੱਡ ਗ਼ੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਰੋ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, Best Punjabi Shayari -2021

ਨੀਂਦ ਵੀ ਨੀਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ,

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

Best Punjabi Shayari

Best Punjabi Shayari

ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਮੇ ਹਨ ਭੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋਏ ਥੇ ਦਿਵਾਨੇ,
ਭੁੱਲ ਕਰ ਖ਼ੁਦ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬੇਪਰਦਾ ਹੁਏ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ,
ਗ਼ਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀ ਹੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਤੁਮਕੋ ਭੀ ਹੈ …
ਕੋਈ ਅੋਰ ਮਾਨੇ ਜਾ ਨਾ ਮਾਨੇ।

punjabi shayari for boy and girl -shoesbrands
Adidas Shoes

rps shayari

Leave a Reply

Copyright © All right reserved | Developed by Discover of Solutions