ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ
ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋ ਵਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ
ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਜੀ


ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਲਾਇਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ
Sikhi Live android application Download kro ji 
ਧੰਨਵਾਦ 🙂